responsibility-thumb
מאפייני אישיות והתנהגות של מדריכים במפגשי משמעת עם חניכים במוסדות תָּקון לנוער – יעקב ראובן
responsibility-thumb
מוסר ואחריות בגיל הרך: השורשים והמאפיינים של התנהגות פרו-חברתית בגיל הרך – Review – עדנה אור
responsibility-thumb
"המורה, אפשר לדבר אתך?" – התבוננות על אחריותו המקצועית של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים – שירלי שויער ונורית גור-יעיש
responsibility-thumb
בין הפרט והחברה: המקרה של רצח בנות זוג – רוחמה גוסינסקי
responsibility-thumb
בין אלוהים לאדם: האחריות על הרוע בסיפורי ספר בראשית – מיכה רואי
responsibility-thumb
הִתְחלות, לקויות למידה ומעשי רמייה: על בריחה מאחריות בחינוך בן-זמננו – עופר קצ'רגין
responsibility-thumb
'קח ת'זמן וטייק איט איזי': על אי-האחריות כערך בתרבות הפופולרית בישראל: הסרט גבעת חלפון אינה עונה כמקרה מבחן – ערגה הלר
responsibility-thumb
ייצוג נוער ותקיפות מיניות בסרט שש פעמים: על אתיקה, אחריות וחינוך לתקשורת – אריאל פרידמן
responsibility-thumb
אחריות מחולקת: על האחריות המשותפת של משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לחינוך בישראל – ניבי גל-אריאלי
responsibility-thumb
פיתוח הניהול העצמי אצל תלמידים בעלי כשל בניהול העצמי באמצעות תרפיה באמנות – אלון האס