makom-thumb
על ספרו של ד"ר משה יצחקי "זמן טרופות" דואט – דורית פלג
makom-thumb
חאנדלה – סמל הזהות וההתנגדות הפלסטינית – ד"ר מרי תותרי; ד"ר ארנון מדזיני
makom-thumb
על ספרו של מיכאל (מייקל) עופר: "האב, הבן ורוח החופש" – פרופ' נעימה ברזל
makom-thumb
על הספר: "העברית שפה חיה" כרך ה'. עורכים: פרופ' רינה בן-שחר, פרופ' גדעון טורי, ד"ר ניצה בן-ארי – פרופ' מיכאל ניר
makom-thumb
'בנות הלוויה' – תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם – חובב רשלבך
makom-thumb
המעבר מבית-ספר יסודי לחטיבת הביניים: הצעה לתוכנית התערבות לימודית להיכרות עם העדות והדתות השונות במעבר לחטיבת הביניים – הנדיה ענתיר
makom-thumb
על הספר: אריה יופה – "יומן מלחמה עברי-ברית המועצות 1945-1941" עורכת ד"ר אביבה אורפז – פרופ' נעימה ברזל
makom-thumb
צורכי סטודנטים ערבים במכללה להוראה ומידת קליטתם בה – ד"ר מרי תותרי
makom-thumb
'מפות נופיות' ושאלת הטריטוריה: דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים יהודים ופלסטינים בישראל – ד"ר יעל גילעת
makom-thumb
שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית – ד"ר אריה קיזל