burden-thumb
העולם כאבן ריחיים: שאלות מטרידות בשיר "איור" מאת ביל פרידמן – חגי רוגני
burden-thumb
"היאבק או הימלט" בחיי היום-יום: 'סטרס' ובריאות ומה שביניהם – מדי וליצקר-פולק
burden-thumb
כולנו זקוקים לחסד: "תשישות חמלה" בקרב אנשי חינוך – ענבר לבקוביץ' וצמרת ריקון
burden-thumb
המשא על גבו של האדם שחווה דחייה חברתית בילדותו – יפעת אשרת-פינק
burden-thumb
מהכללה לכאורה להכללה בפועל: התמודדות עם הכללה בתוך הקשר בית ספרי מדיר – מיכל ראזר
burden-thumb
עומס בשטחים מוגנים – איל מטרני
burden-thumb
אפיון סביבה של לימוד מדוגמאות פתורות סטטיות ואינטראקטיביות לבעיות מתמטיות בחדו"א באמצעות גישת העומס הקוגניטיבי בלמידה ותאוריית ה-APOS – תקוה עובדיה
burden-thumb
"רגע, איפה שמתי את הקובץ הזה?" השפעת עומס עבודה על ניהול מידע אישי – תמר ישראלי ועופר ברגמן – אוניברסיטת בר-אילן
burden-thumb
עומס מידע ועליית העידן הפוסט-עובדתי: בדרך לתובנות חינוכיות – ליהוא זיסברג
burden-thumb
גבי ברזל משוחח עם האומן יעקב דורצ'ין