gvul-thumb
על ספרו של ד"ר שמאי גלנדר: "משני עמים לעם אחד" – ד"ר יונתן כהן
gvul-thumb
על ספרו של פרופ' מרואן דוירי: counseling and Psychotherapy with Arabs and Muslims – ד"ר דניאלה קרמר-מור
gvul-thumb
הגם משה בנביאים? פחד גבהים בשיריו של משה יצחקי – פרופ' ראובן שהם
gvul-thumb
'הסטוריה משועבדת' או אוריינות היסטורית ביקורתית; על ספרו של ד"ר אריה קיזל : "היסטוריה משועבדת, ניתוח ביקורתי של תכניות הלימוד וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית, 2006-1948" – ד"ר אסתר יוגב
gvul-thumb
מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" – המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה – ד"ר שרה קלימן ויעקב ליברמן
gvul-thumb
דור שנות ה-80 באמנות בישראל – ד"ר יעל גילעת
gvul-thumb
על ספרו של פרופ' גלעד צוקרמן: "ישראלית שפה יפה" – פרופ' אורה (רודריג) שורצולד
gvul-thumb
על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה' – חובב רשלבך
gvul-thumb
על ספרו של ד"ר משה שנר: "להיות יהודי באלף השלישי: הצעה ל'סדר יום' לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות – ד"ר ישראל קורן
gvul-thumb
שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה – ד"ר לילך לב-ארי