פעולת התרגום בין השבר והתמורה – ראוויה בורבארה

מאמר זה עוסק בשבר שבמלאכת התרגום מערבית לעברית בישראל, לנוכח תפיסות ומאוויים שונים של המתרגמים ושל היוצרים, ומציג את אופני התרגום הנהוגים בפרויקט "מכּתוּבּ" כניסיון להצבת חלופה שעשויה לאחות שבר זה. המאמר מציג בקצרה את מהותו של השבר ומרחיב בדוגמאות. מורכבות התרגום של הספרות הערבית, בהתייחס לקודים התרבותיים והחברתיים המיוחדים לכל עם, מקשה על פעולת התרגום. זאת, במיוחד בשיטת התרגום הניאו-קלאסית, שכן, לדברי יהודה שנהב-שהרבני, "התרגומים מערבית בדגם הזה נעשים בישראל בתנאי אסימטריה רדיקלית, במעין מעבדה סטרילית המשכפלת את התנאים הפוליטיים שבהם התרגום מתבצע, תרגום כזה מעמיד פנים של ניטרליות, והמסגרת הלינגוויסטית המדגישה דיוק לשוני, תחביר קביל וכיוצא בזה עומדת בסתירה ליחסי הכוח הקולוניאליים המתקיימים בתוך חדר התרגום ומחוצה לו." המאמר מפרט את הסוגיות השונות העולות בתהליך התרגום, תוך שימת דגש על מודל "מכתוב" לתרגום הקולקטיבי – מודל המבוסס על דיאלוג דו-לאומי דו-לשוני, המאתגר את המבנה האסימטרי של התרגום האינדיבידואלי.

קריאת המאמר במלואו