סיפורי ספקנות ומשבר: קריאה בקובץ הסיפורים לא רוצה להתרגל אליך מאת ראויה ג'רג'ורה בּורבּארה – רימא אבו ג'אבר בראנסה

השינויים שמתחוללים בחברות מסוימות, או בעולם כולו, משפיעים בין היתר על הספרות כאומנות לשונית, שבאמצעותה מבטא הסופר את הסובב אותו ואת החוויות שבהן הוא מתנסה. המציאות המעורפלת והמשברית – בכל הקשור למגפת הקורונה שכפתה את עצמה על תחומי החיים השונים ועל חיי היומיום של הפרט מבחינה פוליטית, כלכלית, מעשית, מדעית, חברתית וסובייקטיבית – הטביעה את חותמה גם על הספרות ועל כל מה שנכתב בתקופה הזאת, בין שהוא טקסט נרטיבי ובין שאינו. במסגרת מציאות זו, של שברים יומיומיים כמעט, החלו להתעורר ספקות והבעות של אי-יציבות וחוסר ביטחון. המחקר המוצג במאמר זה עוסק בניתוח ספרותי של קובץ הסיפורים לא רוצה להתרגל אליך מאת הסופרת ראויה ג'רג'ורה בּורבּארה, אשר ראה אור כשנה לאחר פרוץ המגפה. מטרת המחקר היא לחדור לעומקו של הטקסט ולעמוד על השברים ותמורותיהם במישורים שונים, כגון המישור הפוליטי-אזרחי – המשבר ביחסים בין האזרח הערבי למדינה, בין הפרט לשלטון ובין הפרט לחברה; המישור המשפחתי-מגדרי – המשבר ביחסים בין הגבר והאישה במשפחה בכלל ובימי קורונה בפרט, ועוד.

קריאת המאמר במלואו