לחוד וביחד: הכשרה מכלילה של סטודנטים להוראה מהחברה הערבית במכללה בישראל – רביעה חוסיסי-סאבק, ראניה חוסין-פראג' ונעם לפידות-לפלר

מאמר זה עוסק בחוויית הלמידה של סטודנטים ערבים בקורסים ייעודיים, בתוכנית ההכשרה להוראה בבתי הספר העל-יסודיים באורנים – המרכז האקדמי לחינוך וחברה. מטרת המחקר היא להבין לעומק את חוויות הלמידה של הסטודנטים בקורסים הנלמדים בשפת האם הערבית והמותאמים לשדה החינוכי בחברה הערבית. בניתוח איכותני של הנתונים נמצאו שלוש תמות עיקריות בהקשר זה: (1) הוראה בשפת אם ערבית כמקדמת למידה; (2) רלוונטיות התכנים בקורס מבחינה חברתית-תרבותית; (3) חסרונות הלימוד בקבוצות ייחודיות תלויות שפה, במקרה זה הלומדים בשפה הערבית. הממצאים מעידים על תרומה משמעותית של קורס הנלמד בשפה הערבית לחוויית למידה חיובית בהקשר רגשי, שמקדמת תחושת ביטחון, אינטימיות ושיתוף בהקשר חברתי-תרבותי. סוגיות אלו יידונו תוך העמקת הבנתן והרחבת המשגתן – תאורטית ומעשית. ממצאי המחקר עשויים לסייע בתהליכי התפתחות של סטודנטים ערבים במהלך הכשרתם כמורים, ובהשתלבות קבוצות מיעוט בהשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.

קריאת המאמר במלואו