כושרם הגופני ובריאותם של ילדים ובני נוער במגפת הקורונה – הדור שנשכח – איתי גולדפרב

בריאות אינה רק 'היעדר מחלה' אלא תפיסתו העצמית של האדם כבריא גופנית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, בכל גיל ובכל מגדר, גם לצד קיומה של מחלה. בעת משבר הקורונה נפגעו תחומי בריאות רבים, ובמיוחד נפגעה בריאותו של הדור הצעיר, הדור שנשכח: ילדים ובני נוער. לפעילות גופנית נודעת חשיבות רבה בהתפתחות הגופנית, הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של ילדים ובני נוער. במחקרים שנערכו בעולם עם פרוץ המגפה העולמית, נמצא כי מעל 150 מיליון ילדים ובני נוער נפגעו בריאותית באופן משמעותי. בשל המגפה חלה הפחתה משמעותית בפעילות הגופנית היומיומית, בהרגלי התנועה ובאימונים הגופניים והספורטיביים; ובמקביל חלה גם עלייה בזמן היושבנות והצפייה במסכים, ובהגבלה התנועתית והספורטיבית המאורגנת. יתר על כן, משבר הקורונה הוביל גם להשפעות רגשיות-חברתיות שליליות כגון חרדה, דיכאון וחוסר ביטחון ולפגיעה בתפקוד הקוגניטיבי ובהישגים הלימודיים של ילדים ובני נוער. מאמר דעה זה מציג את ההשלכות המשמעותיות של משבר הקורונה על הכושר הגופני והבריאות של הילדים ובני הנוער ומצביע על חשיבותה של הפעילות הגופנית כחלק מקידום הבריאות בכלל, ובעיתות משבר בפרט.

קריאת המאמר במלואו