חיזוק תחושת הקוהרנטיות בקרב משפחות בתקופת הקורונה – רבקה אלקובי

מאמר זה מציג מחקר הבודק מהלך לחיזוק תחושת הקוהרנטיות, שעיקרו התערבות בקרב משפחות שפנו לחוקרת לבקשת עזרה ותמיכה בעקבות קשיים בהתמודדות המשפחתית בתקופת הקורונה. ההתערבות כללה חמישה מפגשי סדנה קבוצתית, וכן ריאיון קצר לפני הסדנה וריאיון קצר לאחריה. בתקופה שבין המפגשים נשלח אל המשפחות סרטון הדרכה. נוסף על כך, נעשה שימוש ב'יומן שדה' אשר עודכן על-ידי החוקרת לאורך התהליך. המשפחות למדו על המודל הסלוטוגני של אנטונובסקי וקיבלו כלים מעשיים ליישום עקרונות המודל בבתיהן. חמש המשפחות מתגוררות באזור הדרום ומשתייכות למגזר הדתי-לאומי ולמגזר המסורתי. ממצאי המחקר העלו כי ההתערבות חיזקה את תחושת הקוהרנטיות ואת תחושת הרווחה הנפשית של המשפחות. כמו כן נמצא שהקניית המודל הסלוטוגני העניקה להורים ידע, שסייע להם להתמודד עם צורכי הנפש שלהם ושל ילדיהם וזאת נוסף להתחזקות תחושת המסוגלות ההורית. עוד עלה מהממצאים כי יש חשיבות לפיתוח סדנאות להקניית רווחה, ידע וכלים – המובילים להגברת המסוגלות של משפחות המתמודדות עם מצבי לחץ ואירועי חירום. עם זאת, יש להתאים את הידע והכלים לאתגר הייחודי שעימו מתמודדת כל משפחה ומשפחה.

קריאת המאמר במלואו