אי-ודאות, האנתרופולוגיה והאחר: האם אפשר להכיר את הלא-אנושי? – לירון שני

האם אפשר באמת להכיר את האחר? האם אפשר להבין מישהו מתרבות אחרת? האנתרופולוגיה, כמו מדעי החברה בכלל, מתיימרת להבין אנשים ונשים מתרבויות וחברות אחרות ודומות, להבין את המניעים ואת תפיסות העולם של אנשים ששונים מהאנתרופולוג/ית עצמו/ה. אך בעוד אי-הוודאות לגבי הניסיון להבין את האחר קיימת וידועה, הרי בשנים האחרונות חזית המחקר באנתרופולוגיה פונה אל ״אחרות רדיקלית״ יותר, לאנתרופולוגיה שמעבר לאדם, בניסיון להבין גם את הלא-אנושי ואת היחסים בינו לבין האנושי. שאלות אלו הופכות רלוונטיות יותר ויותר בעידן הנוכחי, שבו אנו מבינים את ההשפעה האדירה של בני האדם על כדור הארץ, עידן של שינויי אקלים ושינויים סביבתיים דרמטיים. אך אי-הוודאות לגבי ניסיון זה עדיין גדולה מאוד.

קריאת המאמר במלואו