של מי ההיסטוריה הזאת? מורים להיסטוריה בבתי ספר ערביים בין קריאת תיגר לציות – רבאח חלבי ונסרין חג'אזי

מטרת המחקר היא להבין כיצד מורים להיסטוריה בבתי הספר התיכוניים הערביים מנווטים בין תוכנית הלימודים להיסטוריה לבין זהותם הערבית-פלסטינית; להבין כיצד הם מתמודדים עם חומר לימודי שאיננו מתיישב עם אמונותיהם ועם הבנתם את אשר אירע במהלך המנדט הבריטי ובמלחמת 1948. לצורך כך השתמשנו בשיטת המחקר האיכותנית הפרשנית-פנומנולוגית. אוכלוסיית המחקר כללה 25 מורים ומורות ערבים להיסטוריה שאותם ראיינו בריאיון עומק פתוח. הממצאים מצביעים על כך שהמורה הערבי מנסה לנווט בתוך המצב באמצעות שלוש גישות אפשריות: קבוצה אחת מתרכזת בלימודים ובהישגיות כדי להימנע מצרות לא-רצויות; קבוצה שנייה מנסה בדרכים יצירתיות ובזהירות הנדרשת להביא בפני התלמידים גם את הנרטיב הערבי החסר בתוכנית הלימודים; והקבוצה השלישית מתמודדת עם האתגר של הבאת הנרטיב הפלסטיני בצורה ישירה וללא מורא.

קריאת המאמר במלואו