רפי וייכרט על ספרו של משה ב. יצחקי: הגוף הוא קו המשווה

הערות בשולי הגוף
לא חזון נפרץ הוא שמו"ל כותב על ספר שהוציא לאור. לכן, הדברים שלהלן לא יהיו דברי ביקורת כהלכתה אלא עיון קצר בכמה משירי ספרו של משה ב. יצחקי. על איכותם של השירים יוכל הקורא ללמוד מן הציטוטים. חלק מן המפתחות לעולמו יוכל לקבל מהערותיי הנלוות. מאחר שמדובר בספר מרובה נושאים כמו גם מגוון מאוד מבחינת דגמי הכתיבה – שירים בחריזה ושירים בחרוז חופשי, שירה בפרקים ושירה בפרוזה, שירי דיוקן ושירי קינה, שירה פוליטית וחברתית ושירת אהבה ונוף – אין אפשרות להקיפו ברשימה לא ארוכה אלא לרשום, להתרשם

קריאת המאמר במלואו