רחל ויסבורד על ספרה של רחל צביה בק: In the Illuminated Dark

תרגום בכלל, ותרגום ספרותי בפרט, משמעותי לא רק עבור התרבות הקולטת אותו אלא גם עבור התרבות המייצאת, הזוכה כך לנִראות ולהכרה ביוצרים הפועלים בה וביצירתם. הוצאת מבחר מקיף משירת טוביה ריבּנר בשפה האנגלית, בתרגומה של רחל צביה בק, היא אפוא תרומה חשובה לא רק לקוראי אנגלית אלא גם לתרבות העברית. יתר על כן, מדובר במהדורה דו-לשונית, עברית ואנגלית, המייצגת שבעה עשורים של יצירה, שבמהלכם פרסם ריבנר 15 קובצי שירה בשפה העברית; כך שגם הקורא העברי יוצא נשכר מההזדמנות להכיר את שירתו, על עושרה ומגוון היבטיה, כשהיא מכונסת בספר אחד.

קריאת המאמר במלואו