הנחיות למחברים

כללי הגשה

כתב העת הרב-תחומי דברים, היוצא לאור באחריות אקדמית של מכללת אורנים, מפרסם מאמרי מחקר, עיון והגות של אנשי אקדמיה וחברה. כתב העת מופק בפורמט אלקטרוני.
מתקבלים מאמרי מחקר מקוריים, מאמרי Review ומאמרים שפורסמו באנגלית בכתבי עת מדעיים.
על מאמר מחקרי לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.
המאמרים נמסרים אנונימית לקריאתם ולשיפוטם של שני קוראים, מומחים בתחום.
אורך רצוי של מאמר הוא עד 6,000 מילים (ללא נספחים ותרשימים).
יש להעביר עותק אלקטרוני של המאמר לענבל פלג, מזכירת המערכת: inbal_p@oranim.ac.il  

אופן ההגשה

 

 1. בעמוד נפרד ייכתבו הפרטים הבאים: שם המחבר, כתובת, מספר הטלפון וכתובת דוא"ל, תואר אקדמי, תפקיד, דרגה ושיוך אקדמי.
  בדף זה יש לרשום גם חמש מילות מפתח.
 2. יש לצרף תקציר בעברית שאורכו עד 150 מילים, תקציר באנגלית שאורכו עד 200 מילים, ניסוח של הכותרת ושם המחבר באנגלית וכן ביוגרפיה אקדמית קצרה בעברית הכוללת שני פרסומים אחרונים של מציע המאמר.
 3. טבלאות ותרשימים יש לשלב בגוף המאמר.
 4. יש להקפיד על רישום ביבליוגרפי וטיפול במקורות מידע לפי כללי APA. ראו דוגמאות בהמשך.
  הרשימה הביבליוגרפית תודפס בסוף המאמר בסדר א"ב של שמות המשפחה של המחברים.
  הרשימה העברית תופיע לפני הרשימה הלועזית.
 5. ההפניות יופיעו בהערות שוליים בלבד (ראו דוגמאות בהמשך). גופן ההערות – נרקיסים גודל 10.
 6. בכתיבת המאמר יש להשתמש בגופן נרקיסים גודל 11 באנגלית ובעברית.
 7. פריסת עמוד: 17 X 24 ס"מ. שוליים עליונים 2.8; תחתונים – 2.3; ימניים ושמאליים – 2.2.
  רווח וחצי בין השורות. יישור דו-צידי.
  פסקה חדשה תצוין בזיח של 1 ס"מ.
אין לדאוג ל"עיצוב" הטקסט.

דוגמאות אחדות לרישום ביבליוגרפיה