כתב העת הרב-תחומי דברים, היוצא לאור באחריות אקדמית של מכללת אורנים, מפרסם מאמרי מחקר, עיון והגות של אנשי אקדמיה וחברה. כתב העת מופק בפורמט אלקטרוני.

מתקבלים מאמרי מחקר מקוריים, מאמרי Review ומאמרים שפורסמו באנגלית בכתבי עת מדעיים.
ISSN: 2616-6402
על מאמר מחקרי לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.
המאמרים נמסרים אנונימית לקריאתם ולשיפוטם של שני קוראים, מומחים בתחום.
גיליונות

אי וודאות

איפה הגבול

מקום

זמן

שפה

אחרים

אחריות

גוף

בריאות וחולי

סולידריות ואחרים

עומס

כבוד

זיכרון

תיגר וציות

אי וודאות

מוסף לענייני חינוך

שבר ותמורה
נושאי כתב העת