theothers-thumb
תפיסת מורים יהודים וערבים את ההבדלים בין תלמידים מחוננים ומצטיינים ודרכי ההוראה במסגרות אלו. מיכל קרופניק-גוטליב וחוה וידרגור
theothers-thumb
התפתחותה של קהילייה מקצועית של מורים למתמטיקה תוך הבניה שיתופית של ידע באמצעות מערכת Wiki. עטרה שריקי ונצה מובשוביץ-הדר
lang-thumb
תרומת הלימודים במסגרת תכניות ה- M.Ed. במכללת אורנים להתפתחותם – עטרה שריקי ומרי תותרי
lang-thumb
חומר טבעי לטיפול בסוכרת ובסיבוכיה המופק משמרים – ניצה מירסקי
Time-thumb
"מה את עושה על העץ לבד?" היבטים מגדריים ביצירת מרים רות – ד"ר שרה שגיא
Time-thumb
"שמים את הצפון במרכז" – ד"ר מאיה מלצר-גבע
Time-thumb
סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללת אורנים: שילוב אקדמי, חברתי ומנהיגות חינוכית בעתיד – ד"ר לילך לב ארי, ד"ר דינה לרון
makom-thumb
צורכי סטודנטים ערבים במכללה להוראה ומידת קליטתם בה – ד"ר מרי תותרי
makom-thumb
עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה – ד"ר דויד מיטלברג; פרופ' הלן ג' פורגז
gvul-thumb
מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" – המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה – ד"ר שרה קלימן ויעקב ליברמן