burden-thumb
מסה: על עקת מיתוס "האחד" הלאומי וניסיונות השווא לפרוק את עולו בשירה העברית החדשה – ראובן שהם
burden-thumb
מסה: האימה המשתקת העולה מחורבן העולם היהודי במאה העשרים – משה שנר
responsibility-thumb
"כִּי בֵּאֵר אֶל כָּל מַחֲלָה מַרְפֵּא" – אילת אטינגר
responsibility-thumb
סחר בכליות ופונדקאות: השוואה, פנומנולוגיה וחשיבה מטפורית – קובי אסולין
responsibility-thumb
נשיות וחולי בהרומאן המצרי לאורלי קסטל-בלום – ענבר רווה
responsibility-thumb
מדיקליזציה של שמֵנוּת בספרות הילדים וממדיה המגדריים – גילה דנינו-יונה
responsibility-thumb
אחיה השילוני, הנביא העיוור: בריאות וחולי בתפיסה המקראית – יעל אברהמי
responsibility-thumb
בריאות וחולי במרחבי הסייברספייס: בין הצקה מקוונת להצקה מסורתית בקרב בני נוער בישראל – מיכל דולב-כהן ונעם לפידות-לפלר
responsibility-thumb
ראי ראי, היש יפה ממני? תפקיד המדיה בהתפתחות הפרעות אכילה – יעל לצר
responsibility-thumb
חינוך מקדם בריאות: חינוך מונטסורי וחינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי) – גלעד גולדשמידט