uncertainty22-thumb
בין תיגר, ציות וציטוט: המראה בציור של דורון וולף – אלה קריגר
uncertainty22-thumb
אי-ודאות, האנתרופולוגיה והאחר: האם אפשר להכיר את הלא-אנושי? – לירון שני
uncertainty22-thumb
השטן ואי-הוודאות בספרות חז"ל – ענבר רווה
uncertainty22-thumb
החשבון לא נגמר – מ"לא לספרות" ללא לוודאות: על אמונה מאת דרור משעני – אסתי אדיבי-שושן
uncertainty22-thumb
ודאויות מתפרקות בימי קורונה: קריאה ביבליותרפית בשירים של מיה טבת דיין – חגית פולק
uncertainty22-thumb
אי-ודאות ואמביוולנטיות ביחסים רומנטיים – אהרון בן-זאב
uncertainty22-thumb
"באיסטנבול ספק מוטל כבר בתחילת יומך": קריאה באיסטנבול איסטנבול מאת בורהן סונמז – אילנה אלקד-להמן
uncertainty22-thumb
אי-ודאות – ודאות: התבוננות חוזרת בשני מחקרים – נעימה ברזל
uncertainty22-thumb
מונולוג מנהל בית הספר "הירדן" לילדים חסרי מעמד בתל אביב – יהודה פרידמן
uncertainty22-thumb
מעשה ומחשבה בחקר המדעי: דיאלוגים על חקר וגילוי במדעים ובמתמטיקה בנייה ופיתוח של פרויקטים מדעיים יצירתיים / עמוס כהן ואורית כהן שֹניר