vadaut-thumb
האתגר שבהבעה: תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה. מאת: ד"ר עינת ליכטינגר, סקירה: ד"ר רונית פסטור
vadaut-thumb
ישראלית שפה יפה- פרופ' גלעד צוקרמן
vadaut-thumb
"הסיפורים שמספרים כמוהם כמקומות" קריאה ביצירה "בן החולות" מאת טאהר בן ג'לון -ד"ר יעל פויס
vadaut-thumb
הוראת שפה ומגדר : מסרים מינניים וספרות ילדים במגזר הערבי – סלאמה מנאר
vadaut-thumb
ראש חודש – חג הנשים – הילה טוכמכר-משעלי
vadaut-thumb
הערכת תוכנית סול"ם (סיוע להוראת תלמידים המתקשים במיומנויות השפה) – אביבה לבאן
vadaut-thumb
הטקסט הפואטי של אדוניס: בין ודאות כובלת לאי-ודאות משחררת- ד"ר בסיליוס בוארדי
vadaut-thumb
סדר יום יהודי – על "עיתון למען האנושות" הפארווערטס: מהגרים,סוציאליזם ופוליטיקה יהודית בניו יורק,1890-1917 מאת: ד"ר אהוד מנור, סקירה: ד"ר איתמר רבן
vadaut-thumb
שימוש בסילבוס לקסיקלי כאמצעי לשיפור רכישת אוצר מילים בשפה זרה – פיירברגר שרון
vadaut-thumb
הרחבה וצמצום של "אזור הספק" בעבודותיה של רותי הלביץ כהן- הקשר בין תהליכי היצירה של עבודתי לסביבה הפרטית והפוליטית שלי- רותי הלביץ כהן