eliya-thumb
פרידה מאליה דמטר – גיליון זה מוקדש לחברתנו, העורכת הלשונית
challenge-thumb
הקריאה וההתייצבות: המסורת היהודית אל מול הכוח והגורל – עודד רון ושחר פישר
challenge-thumb
כשהפרות קוראות תיגר – יעל פויס
challenge-thumb
הפגנות האקלים וההכחדה – תיגר או ציות? – אורי שיינס
challenge-thumb
קריאת תיגר על הסמכות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם-צבאיות דתיות – גיא הלוי
challenge-thumb
של מי ההיסטוריה הזאת? מורים להיסטוריה בבתי ספר ערביים בין קריאת תיגר לציות – רבאח חלבי ונסרין חג'אזי
challenge-thumb
לצאת מבלי שוב? זיכרון והיסטוריוגרפיה בחברה הישראלית – מנשה ענזי וליאור שטרנפלד
challenge-thumb
רפלקציה, אמפתיה וסיפורי חיים – יצירת קִרבה והיכרות בין קבוצות קונפליקט במרחב האקדמי – איזאבל רמדאן, מיכל ראזר, מיכאל מוטולה וויקטור פרידמן
challenge-thumb
"עזר כנגדה": שימוש מושכל בדינמיקה של עימות פוליטי בין מורה לתלמיד לטובת קידומו של חינוך אזרחי – אדר כהן
challenge-thumb
משמעת בכיתה: בין אידיאולוגיה למעשה – נעמי דה-מלאך