חברי/ות המערכת

מערכת "אורנים" – כתב-עת אקדמי, רב-תחומי, מקוון

חברי מערכת מצומצמת
פרופ' נעימה ברזל – עורכת ויו"ר המערכת
ד"ר יעל פויס
פרופ' לילך לב-ארי
ד"ר ניר מיכאלי
ד"ר רבאח חלבי
ד"ר אורי דורצ'ין

חברי מערכת מייעצת

אוהד אופז
ד"ר אורי דורצ'ין
דורית פלג
ד"ר הלל וורמן
ד"ר יובל שחר
ד"ר יעל פויס
ד"ר ניר מיכאלי
פרופ' נעימה ברזל
ד"ר לורה סיגד
פרופ' לילך לב-ארי
פרופ' עדו יצחקי
ד"ר רבאח חלבי
פרופ' רבקה רייכמן
פרופ' יוני מזרחי
ד"ר רימא בראנסה
פרופ' אורה פלג

הפקה

עריכה לשונית והבאה לדפוס: אליה דמטר בר-שביט
מזכירת המערכת: ענבל פלג