של מי ההיסטוריה הזאת? מורים להיסטוריה בבתי ספר ערביים בין קריאת תיגר לציות – רבאח חלבי ונסרין חג'אזי

מטרת המחקר היא לבחון, מנקודת המבט של המורים עצמם, את האופן שבו מתמודדים מורי ההיסטוריה בבתי ספר ערביים עם לימוד פרשנות היסטורית שאינם מאמינים באמיתותה, ושהיא אף נתפסת על-ידם כעוינת את חברתם וזהותם.

קריאת המאמר במלואו