קריאת תיגר על הסמכות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם-צבאיות דתיות – גיא הלוי

אליעזר גולדמן מגדיר סמכות בהקשר של סמכות דתית, על-פי מילון אקספורד, כ"כוח לאכוף ציות [וכ]יכולת להשפיע על פעולות, השקפות ואמונות". לאור זאת, ציות או אי-ציות הוא דפוס פעולה שמתייחס לסמכות: ציות הוא קבלת הסמכות ואי-ציות הוא הפרה של הסמכות וביטוי של התנגדות כלפיה.

קריאת המאמר במלואו