"עזר כנגדה": שימוש מושכל בדינמיקה של עימות פוליטי בין מורה לתלמיד לטובת קידומו של חינוך אזרחי – אדר כהן

פתיחה: המתח בין טיפוח חשיבה ביקורתית לבין הכלה של עמדות קצה
חשיבה ביקורתית היא אחת ממטרות החינוך החשובות בימינו, במיוחד כשמדובר באזרחים בחברה דמוקרטית. במרחב הדמוקרטי של המאה העשרים ואחת קיים מתח מתמיד בין המבנה ההיררכי הקלאסי של רשויות השלטון, לבין המגוון השוצף של זהויות, תרבויות ותפיסות עולם – המאפיין את המציאות המודרנית והפוסט-מודרנית. לאור מתח זה, הוגי חינוך, כמו גם מסמכי מדיניות וחקיקה, הציבו את החשיבה הביקורתית כאחת המיומנויות שנערות ונערים צריכים ללמוד בבית הספר ולאמץ לחייהם כפרקטיקה וכאתיקה. אולם, מה קורה כאשר הרוח הביקורתית בכיתה מופנית נגד המורה? באוטופיה של פאולו פריירה התלמידים והמורה עושים יד אחת נגד הדכאנות של המערכת, אולם ברוב כיתות הלימוד שאנו מכירים, המורה נתפסת (ואף רואה עצמה) כשליחה של הממסד, או לכל הפחות של מערכת הערכים של עולם המבוגרים.

קריאת המאמר במלואו