משמעת בכיתה: בין אידיאולוגיה למעשה – נעמי דה-מלאך

בעיות משמעת מלוות את מערכת החינוך כל הזמן, ומורים רואים בהן את אחד הקשיים המרכזיים בעבודתם. המאמר יתמקד בדרכי ההתמודדות עם בעיות המשמעת בכיתה, ובפער הקיים בחינוך בעולם המערבי בכלל, ובארץ בפרט, בין האידיאולוגיה לבין המעשה החינוכי. בעוד שהאידיאולוגיה היא בעיקרה פרוגרסיבית ושואפת לדיאלוג מתמיד עם התלמידים, המעשה הוא ברובו שמרני, מכוון להשגת ציות של התלמידים, ורואה בהפרתו "בעיית משמעת". מה שקרה למורה גליה ברומן סילנד משותף למורים רבים, שמאמינים בחינוך פרוגרסיבי, ומוצאים את עצמם מלמדים באופן שמרני. בראשית הדברים אבסס את הטענה בדבר קיומו של הפער באמצעות דוגמאות משני תחומים. בהמשך אנסה להסביר את מקורותיו של הפער, ואדון בפרקטיקות שמנסות לטשטש אותו או לגשר עליו. בחלק המסכם של המאמר אצביע על הצעדים המקדימים הנדרשים להתמודדות עם הפער, מבלי להתיימר להציע לו תרופת פלאים.

קריאת המאמר במלואו