מרובּי ועד אדם: קללת הציות הרובוטי – ערגה הלר

יצירות ספרות רבות המספרות על רובוטים עוסקות באי-ציות לפקודות, בהמשך למסורת חוקי הרובוטים של אייזק אסימוב. מאמר זה מציג מספר יצירות שבמרכזן רובוטים מורדים. הוא עוסק במרחב שבין המלאכותי או הרובוטי לאנושי, למודע ולמוסרי. המאמר מציג את פעולות חוסר הציות הרובוטיות שמובילות לתודעה עצמית ולשכלול מוסרי, אך גם לאובדן הזהות וה"חיים". אי-הציות הרובוטי הוא חטאם כרובוטים, צעדם הראשון כיצורים חיים עצמאיים וגם זה שמוביל במודעות מלאה לאחריתם.

קריאת המאמר במלואו