לצאת מבלי שוב? זיכרון והיסטוריוגרפיה בחברה הישראלית – מנשה ענזי וליאור שטרנפלד

באוקטובר 2019 פרסמנו מאמר נרחב במוסף הארץ, מאמר אשר דן במגמות בציבור הישראלי הפועלות ״לגלות״ מחדש את ההיסטוריה של היהודים בעולם המוסלמי. גילוי מחודש זה הוא התפתחות מבורכת של העשור האחרון, הקשורה בתהליכי שבירת כור ההיתוך, ובפתיחות לנרטיבים מגוונים בחברה הישראלית. אלא שמגמה זו, כפי שהיא מצטיירת בעינינו, עסוקה בעיקר בחיזוק הנרטיב הציוני תוך הרחבתו ועדכונו, אך אינה מציעה לו אלטרנטיבה היסטוריוגרפית.

קריאת המאמר במלואו