כשהפרות קוראות תיגר – יעל פויס

כאשר קניתי את הספר הצנום על פרות ואנשים מאת אנה פאולה מאיה, סופרת ברזילאית, לא שיערתי שהספר יטריד את מנוחתי ויעסיק את מחשבותיי הרבה אחרי שאסיים את קריאתו. הנובלה מגויסת למאבק בתעשיית הבשר, תוך עיגונו בביקורת חברתית רחבה יותר. ספרות מגויסת סובלת לא פעם מהבלטת המסר באופן פשטני על חשבון האיכות הספרותית והמורכבות. והינה, על אף היותה מגויסת, הנובלה על פרות ואנשים מפליאה לבטא את מורכבותה של המציאות ואת זיקתן של מערכות אקולוגיות למערכות לשוניות-תרבותיות-חברתיות. היא אכן קוראת תיגר על אכזריותה של תעשיית הבשר, אך האמצעים הפואטיים שבהם מעוצבת קריאה זו מעלים שאלות נוקבות על הכתובת של המרד ועל תוצאותיו.

קריאת המאמר במלואו