עיצוב זיכרון לאומי טראומטי: המקרה של מסורת יום השואה ועצרת הזיכרון בקיבוץ לוחמי הגטאות – משה שנר

התמונה ההיסטורית של השואה, הרצח ממניעים אידיאולוגיים של כשישה מיליון יהודים לצד קבוצות קורבן אחרות במהלך מלחמת העולם השנייה, זכתה למחקר ענף. אנו יודעים הרבה על מה שהתרחש. עומדת בפנינו שאלה אחרת: מהי נוכחותה הנמשכת של התמונה ההיסטורית ההיא בתודעתו של האדם, בתודעת הקולקטיב היהודי ובתודעת האנושות בכללה?

קריאת המאמר במלואו