"לא משנה מה עשית, משנה מה אתה זוכר": על זיכרון, אירועי חיים והמוח – עומר הורוביץ וזיו ארדי

"מי אני? אני הוא מה שאני זוכר!". וויליאם ג'יימס התייחס לתפיסת העצמי של אדם כתלויה למעשה בזיכרון אוטוביוגרפי. הרי אף אחד לא יחלוק על האמירה לפיה, אם יקום אדם בוקר אחד ויגלה שכל הזיכרונות האישיים שלו נמחקו, הוא או היא יהפכו בהכרח לאדם אחר משהיו עד כה. תמיכה לגישה זו מגיעה ממחקרים אשר הראו למשל שאובדן זיכרונות אוטוביוגרפיים בעקבות פגיעת ראש נקשר לפגיעה בתפיסת הזהות העצמית של נבדקים וכן ממחקרים אשר הראו מופע דומה של פגיעה בזיכרון אוטוביוגרפי ושינויים בתפיסת העצמי אצל נבדקים הסובלים מאלצהיימר. לצד ההבנה לפיה תהליכים של גיבוש זהות והתפתחות מבנה האישיות של אדם אכן תלויים במידה רבה בתהליך תקין של יצירת זיכרונות אוטוביוגרפיים, רצוי לזכור כי האופי ועוצמת הקשר בין המבנה האישיותי של אדם לבין תפקודי הזיכרון שלו הינם תוצר ישיר של שני התהליכים הללו גם יחד. יתר על כן, תפקודי הזיכרון של אדם ישפיעו על ההתפתחות הפסיכולוגית שלו וההפך.

קריאת המאמר במלואו