זיכרון פרטי וזיכרון לאומי: ייצוגי זיכרון בגבעת התחמושת 2018-1967 – חני חץ

אתר הזיכרון "גבעת התחמושת" ממוקם על גבעה בצפון ירושלים. בשנות השלושים של המאה הקודמת בנה הצבא הבריטי על גבעה זו בונקר לאחסון תחמושת עבור בית הספר לשוטרים הסמוך וממנו נגזר שמה של הגבעה ושל אתר הזיכרון לאחר מלחמת ששת הימים. בהסכם שביתת הנשק עם ירדן לאחר מלחמת העצמאות עבר המתחם הבריטי לידי צבא ירדן אשר ביצר אותו והפקיד להגנתו פלוגת חיל רגלים ירדנית מוגברת מגדוד אל-חוסיין, וזאת כדי למנוע מישראל לחבור למובלעת הר הצופים. במלחמת ששת הימים נכבשה הגבעה על-ידי גדוד 66 של הצנחנים בקרב עקוב מדם. סיפור הקרב היה לסיפור הגבורה של המלחמה על ירושלים. עוד לפני תום הקרבות הוקם הגלעד הראשון בגבעה על-ידי חיילי צה"ל. היה זה גלעד לזכר החיילים הירדנים שלחמו במקום ונקברו בו.

קריאת המאמר במלואו