בין רפלקציה הנכתבת מזיכרון לרפלקציה מצפייה בתיעוד וידאו: ניתוח מחקרי פעולה בהוראת מתמטיקה – תקוה עובדיה

המאמר הנוכחי מעלה שאלות אודות אירועי זיכרון סלקטיבי ושכחה שנמצאו תוך כדי ביצוע של מחקרי פעולה בהוראת מתמטיקה על-ידי סטודנטיות לתואר שני (שהן מורות בפועל), ומנסה לנתח אירועים אלו. במהלך ההנחיה של הסטודנטיות-המורות-החוקרות הללו נמצא כי קיים פער בין הדיווח הרפלקטיבי שהן כתבו מזיכרונן אודות שיעורי ההתערבות שלהן, לניתוח הרפלקטיבי שהן כתבו כתוצאה מהתבוננות בסרטי הווידאו שצולמו בשיעורים ותיעדו אותם. מטרת המחקר היא לנסות להבין את הפער בהקשר של זכירת חוויית ההוראה והתהליכים הרגשיים שהמורה עוברת. בנוסף, ניסיתי להציע על סמך ניתוח הפערים ושיחות עם המורות הנחקרות תשובות להתהוות פער זה.

קריאת המאמר במלואו