תלקיט – לא לתלמידים בלבד שיפור תהליכי ההערכה בבית הספר ובהכשרת מורים / מיכל נחשון ואמירה רום

כמו קני המנורה המוצגים בצדה הקדמי של הכריכה, כך כל אדם הוא ייחודי ושונה מזולתו. התלקיט הוא כלי מרכזי וחשוב, המאפשר ביטוי לייחודיות של הלומדים ולשונות ביניהם והמספק מענה לצורכיהם המגוונים. לכלי זה ערך מוסף – הוא מאפשר לבחון לעומק את איכות עבודתם של המורים.

קריאת המאמר במלואו