פירמידת הכבוד: הגדרת המושג "כבוד" לפי ידע של אנשים – מיטל נשיא

"כבוד" הוא אחד מאבני היסוד עליהן מושתתים, נבנים ונהרסים יחסים בין בני אדם כפרטים וכקבוצות. המושג "כבוד" שגור בפי כל, ונעשה בו שימוש שכיח בהקשרים שונים, אולם המושג זכה להגדרות ולמשמעויות שונות בספרות, שבתורן יוצרות חוסר אחידות באשר להבנתו. מרבית ההגדרות בספרות הן דדוקטיביות ומנוסחות על-ידי החוקרים בהתאם לידע ולתובנות שהם צברו, למשל מהספרות. למיטב ידיעתי, לא נעשו מחקרים שבחנו את המושג "כבוד" בצורה איכותנית מעמיקה על בסיס תפיסות של אנשים מן השורה בשיטה של ראיונות עומק. בשיטה זו, ההמשגה נבנית על בסיס מחקר בו נבדקות הגדרות של אנשים שאינן חוקרים, כפי שהם מבינים וחווים את המציאות באופן אישי, וכפי שהם משתמשים במושגים כדי לתאר מציאות זו. למרות שהמושג "כבוד" שכיח בחיי היומיום של אנשים, יש יסוד סביר להניח כי יש לו פירושים רבים ושונים הנובעים מהבדלים בין-אישיים, התפתחותיים ותרבותיים ומהבדלי הֶקשר היוצרים תפיסות עולם שונות. לאור זאת, יש חשיבות רבה לבחון את הידע והתפיסות של האנשים עצמם לגבי תופעות ומושגים חברתיים.

קריאת המאמר במלואו