על תפיסה אידאולוגית שונה של כבוד הילד בגישות: חינוך דמוקרטי וחינוך ולדורף (אנתרופוסופי) ועל המשמעויות המעשיות של שוני זה – גלעד גולדשמידט

שנים רבות אני מלמד, מנהל ועוסק בתחומי החינוך האלטרנטיבי: בתי ספר ולדורף (אנתרופוסופיים), בתי ספר דמוקרטיים, חינוך מונטסורי ועוד. מהיכרותי עם בתי ספר שונים במרחב המכונה "חינוך אלטרנטיבי", שמתי לב שערך הכבוד, ובעיקר הכבוד כלפי הילד, עומד במרכזה של ההתרחשות החינוכית. על כך מצביעים גם הקטעים המובאים לעיל. יחד עם זאת הבחנתי שלכל זרם חינוכי יש תפיסת כבוד שונה כלפי הילד, עם דגשים אחרים ומחויבויות אחרות כלפי הילד. ביקשתי לבדוק האם תפיסה חינוכית הנגזרת מתוך רקע פילוסופי-רעיוני ואידאולוגי שונה של מושג "כבוד הילד", משפיעה גם על המעשה החינוכי בזרמי חינוך אלטרנטיביים אלו, וכך על כל פרט ופרט בתהליכים החינוכיים שהילדים והמורים עוברים יחדיו.
במאמר זה אנסה לבחון את המושג "כבוד כלפי הילד" מבחינה רעיונית ואידאולוגית, אחר-כך אבחן את התפיסה הרעיונית השונה של כבוד הילד בחינוך הדמוקרטי ובחינוך ולדורף. לסיום אראה כיצד משפיעה תפיסה שונה זו של כבוד כלפי הילד על המעשה החינוכי ויוצרת את השונוּת וההבדלים בין שני זרמי חינוך אלטרנטיביים אלו.

קריאת המאמר במלואו