למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על "כבוד האדם" – יהודית קרפ

נראה שאנשים מן השורה, אם יתקלו במושג "כבוד האדם", יתייחסו אליו כאל מושג ערטילאי שאינו שייך לשפת הדיבור השגורה שלהם ואין בינו לבין חיי היום-יום שלהם ולא כלום. לכל היותר יפרשו את המושג ככבוד הניתן לאנשי מעלה ובעלי תפקידים, כפועל יוצא מפורמליות או מחובה, או כיחס הניתן לאדם פלוני בשל הערכת אמת מצד נותן הכבוד. ושוב, מבלי להכליל, ניתן לומר כי אנשים רבים אינם מבינים את המושג "כבוד האדם" כערך שיש לו השלכה על חיי השגרה שלהם, על יחסים במשפחה או בין חברים או במפגש עם זרים. יש שידעו לומר כי השימוש במושג מצוי בעיקרו במסמכים משפטיים, מדינתיים או אוניברסליים, כמו במסמכי האו"ם או בחוקות של מדינות, בעיקר כמקור לזכויות אדם, אך לא יתנו דעתם למשמעות הפונקציונלית של ערך זה והשפעתו הישירה עליהם. בעיני רבים, המושג "כבוד האדם" הוא מושג מופשט, חסר פשר קונקרטי.

קריאת המאמר במלואו