כבוד להווה וזכויות ילדים במשנתו של יאנוש קורצ'אק: עיון בחיבור זכות הילד לכבוד במלאות תשעים שנה לפרסומו – אפרת דוידוב

בסוף המאה התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים חל מפנה בשיח על ילדים וביחס כלפיהם בחברה המערבית. מפנה זה, המושפע ממגוון שינויים חברתיים, בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בתחילת הרגולציה כנגד עבודת ילדים ובהחלתו של חינוך ציבורי חובה במדינות שונות ברחבי העולם.

קריאת המאמר במלואו