כבוד – הכבוד שבשבילו לא צריך לעבוד – מרדכי (מוטה) קרמניצר וניב ורובל

ישנם סוגים שונים של כבוד. השפה העברית מעמידה בפנינו אתגר משמעותי במיוחד, מכיוון שהיא כונסת יחדיו משמעויות שונות תחת מילה זו. כך, המילים האנגליות respect ו-honor יתורגמו כ"כבוד". ברם, באומרי "כבוד" במאמר זה, כוונתי לכבוד במשמעותו כ-dignity, כבודו של האדם במשמעותו הבסיסית ביותר, בכבוד האנושי הכללי. זהו הכבוד המגיע לאדם מעצם היותו אדם, ששייך לכל אחד מאתנו באותה מידה, הכבוד שלמען מימושו לא צריך לעבוד. הכבוד שהופך את כל בני האדם לשווים על אף ההבדלים ביניהם, רק מכוח זכותם השווה לכבוד האדם. הכבוד הזה קשור כל כך לאנושיות שלנו, הוא נובע ממנה וחיוני כדי לקיים אותה. הכבוד הזה ניתן לכל אדם באופן שווה לחלוטין, ואחד מחלקיו המהותיים ביותר הוא היותו בלתי מדרגי ובלתי תלוי בפעולות האדם אלא רק בעצם היותו אדם. זהו אינו כבוד עצמי או כבוד חברתי, אלא מעין גרעין המתגלם באדם מכוח אנושיותו.

קריאת המאמר במלואו