ישראל בורחת מכבוד האדם – אורית קמיר

בשעת כתיבתם של דברים אלה, ב-25 לינואר 2019, יצאו עשרות אנשי רוח אירופאים בולטים בהצהרה דרמטית שרעיון המדינה הדמוקרטית הליברלית מצוי בעת הזו תחת המתקפה החריפה ביותר מאז שנות השלושים של המאה העשרים. בצעד יוצא דופן הכריזו הסופרים והפילוסופים, כולם בעלי שם בין-לאומי, שהפופוליזם הגואה באירופה מאיים להטביע את הערכים האוניברסליים, ההומניסטיים, של עידן הנאורות, ולהשיב את היבשת לחשכת ימי הביניים. הלאומנות, הבדלנות, שנאת האחר והזר, הנסיגה משיתופי פעולה והחשדנות כלפי השכלה ואליטות משכילות מרימים ראש ורומסים פתיחות, פלורליזם, סובלנות והכלה. בכך מצטרפים אנשי רוח אלה לשורה ארוכה של קולות מודאגים המביעים חששות דומים בחלקים רבים של העולם, לרבות בארצות הברית וישראל.

קריאת המאמר במלואו