יבשת אבודה ייצוגי אימהות בספרות התלמודית / ענת ישראלי וענבר רווה

לאימהוּת יש נוכחות רצופה ומכוננת במבנה הנפשי של בני האדם כולם. האֵם היא המעניקה חיים והיא זו שמספקת את הצרכים הראשוניים לילדיה.

קריאת המאמר במלואו