"טוב שיש פראק בארון": סטטוס, יוקרה וכבוד בחברת הלומדים החרדית – אליעזר היון

החל מן המחצית השנייה של המאה העשרים, הפך המגזר החרדי במדינת ישראל לחברה הדוגלת בהכוונת הגברים ללימוד תורה כדרך חיים. תופעה זו כונתה בשם "חברת הלומדים". חברת הלומדים החרדית מתבססת על הישיבות הקדושות בהן מתחנכים הגברים החרדים, והן, הישיבות, מקיפות את חייו של הגבר החרדי החל מכניסתו לישיבה 'קטנה' המקבילה לתיכון הכללי, דרך הישיבה 'הגדולה' המיועדת לבני 22-17, ועד לשנים רבות לאחר נישואיו במסגרת הכולל – מוסד המיועד לגברים נשואים. בשל מיקומו הבכיר של הגבר בחברה החרדית, חברתית ותאולוגית, מוסדות אלו, השלובים, כאמור, בחייו של הגבר החרדי, נחשבים למוקדי הכוח ומתווי הדרך בתהליך החִברות החרדי.

קריאת המאמר במלואו