זיקות בין ערך כבוד האדם ובין הנגשה תרבותית – אבי שחף ואורלי אלטמן

בשנת 2011 פרסם משרד הבריאות הנחיה לבתי החולים הממשלתיים "לפעול להתאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות". הצורך, שאותו זיהו ראשי המשרד, עלה מהעובדה שבין העולים ישנם שהגיעו לארץ בשנים שלאחר הקמת המדינה כמו גם אוכלוסיות מובחנות, בעיקר מבוגרים מקרב המגזר הערבי ועובדים זרים, הנוהגים לשמר אורחות חיים והרגלי בריאות הנשענים על תרבות מוצאם. ראשי המשרד זיהו כי 55% מהמטופלים, המתקשים בשפה העברית, נמנעים מקבלת שירות רפואי בשל הקושי השפתי, וכי היעדרה של הנגשה תרבותית ולשונית מובילה לטעויות באבחון, לפגיעה באיכות הטיפול ולמספר רב יותר של אשפוזים חוזרים.

קריאת המאמר במלואו