השפה הערבית באקדמיה: הכרה, כבוד, שייכות והשתלבות – רבאח חלבי

כדי לקדם תוכניות לימודים צודקות ושוויוניות בחברה דמוקרטית, על המחנכים לתת דעתם למצב הסוציו-פוליטי בו התלמידים חיים ולומדים, וכן עליהם להביא את ניסיון החיים של התלמידים המודרים החיים בשוליים למרכז ההוויה של הלמידה בכיתה.

קריאת המאמר במלואו