'הכבוד האבוד' של הכבוד – הכבוד כגורם בהתהוות סכסוכים – מיכאל רוטנברג

עימותים וסכסוכים בין בני האדם הם עניין שבשגרה מאז ראשית האנושות, כתוצאה בלתי נמנעת של הבדלי אופי ואינטרסים ביניהם. המקרא מתעד עימות טרגי בין קין והבל כבר בימיה הראשונים של האנושות. רבים הם הגורמים ליצירתם של הסכסוכים, ובעמודים הבאים אבקש להתמקד באחד מהראשיים שבהם, שמקומו לא נפקד מרוב-רובם של הסכסוכים בעבר, אך דומה שכיום היחס אליו השתנה בתכלית: הכבוד. כנקודת מוצא לדיון שיובא בהרחבה בהמשך, יאופיין בשלב זה המושג "כבוד" כיחס של הערכה חיובית (בעיקר) כלפי אדם, מצד אחרים או מצד עצמו. במאמר זה אבקש להראות כיצד חל שינוי מהפכני ביחסה של התרבות המערבית אל הלגיטימיות של הכבוד כגורם ביצירת סכסוך, וממילא חל פיחות דרמטי במעמדו כגורם בעל משקל ביישובם של סכסוכים לאחר שנוצרו. לאחר מכן אנסה לנתח את הסיבות לכך, ואת השלכות השינוי על הבנתנו את מושג הכבוד. בשלב הראשון אבקש להצביע על הקושי המהותי הכרוך בשינוי זה, אף שעיקרו לדעתי חיובי, ועל השלכותיו בהיבטים שונים הקשורים לניהול סכסוכים. בשלב הבא אבקש להציע תובנה חדשה-ישנה על מקומו של הכבוד בחיי האדם והחברה, הנשענת בין השאר על מקורות יהודיים, ולסיים בדרכים ליישומה של תובנה זו בכל הנוגע ליישוב סכסוכים.

קריאת המאמר במלואו