בית ספר לילדים מאושפזים: החזון והיישום במרכז הרפואי הדסה – עדנה פינצ'ובר

ילדים שנפצעו, נכוו או חלו מוצאים את עצמם לעיתים בתוך זמן קצר בבית חולים. בית חולים משמעותו המיידית היא סביבה זרה, מאיימת, הרחק מהבית, מהחברים ומבית הספר. חרף המאמצים המושקעים בבתי החולים, השהות בהם אינה נעימה: היא כואבת, טורדנית ולעיתים ממושכת. מתוך התפיסה כי גם במהלך האשפוז הילדים זכאים ללמוד, בכל מחלקות הילדים בבתי החולים בישראל פועלים בתי ספר ייעודיים. מאמר זה מתמקד בסיפורו של אחד הראשונים שבהם – בית הספר הניסויי של המרכז הרפואי הדסה בירושלים

קריאת המאמר במלואו