שפיק מסאלחה על ספרו של מרואן דוירי From Psycho-Analysis to Culture-Analysis

בשבעים השנים הראשונות של המאה הקודמת אימץ העולם האקדמי והטיפולי את התאוריות הפסיכולוגיות והקליניות שצמחו בעולם המערבי, תחילה באירופה ובהמשך בארצות הברית. אפשר לסווג את התאוריות שרווחו אז לשלושה זרמים עיקריים: התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד והזרמים הפסיכודינמיים שהמשיכו אותה; התאוריות ההתנהגותיות של ווטסון וסקינר והתאוריות הקוגניטיביות שצמחו מתוכן; והזרם ההומניסטי שהחל עם שני התאורטיקנים המרכזיים בתחום – מאסלו ורוג'רס.

קריאת המאמר במלואו