עומס מידע ועליית העידן הפוסט-עובדתי: בדרך לתובנות חינוכיות – ליהוא זיסברג

מאמר זה מתאר בקצרה את התופעה הפסיכולוגית-חברתית החדשה של שיפוט וקבלת החלטות המתאפיינת בהתעלמות מכוונת מעובדות וראיות, המכונה בספרות העולמית "העידן הפוסט-עובדתי" (post facts era), ואת הסכנות הטמונות בה. במאמר מוצג מודל המתבסס על מגבלות אנושיות בתפיסה ועיבוד של שפע מידע ונתונים, המנסה להסביר את הסיבות לתופעה ומציע כי החיים בסביבה אישית וחברתית המתאפיינת בעומס יתר של אירועים, נתונים ומידע ברמות שונות – הן שהביאו לעליית התופעה. על בסיס סקירת ספרות העוסקת במקורות האפשריים לתופעה מוצעים כיוונים אפשריים לפעולה עבור אנשי חינוך ומעצבי מדיניות חינוכית.

קריאת המאמר במלואו