מסה: על עקת מיתוס "האחד" הלאומי וניסיונות השווא לפרוק את עולו בשירה העברית החדשה – ראובן שהם

"אובד עצות", גיבורו של יוסף חיים ברנר, מאבות הספרות העברית החדשה, מצהיר ב-1911 את אחת ההצהרות היותר ידועות והיותר מפורסמות בספרות העברית החדשה:
ואני – כך אכתוב בפתח דברי – [...] אין אני חוזר בי מן העיקר שלי: מן היחס השלילי לעצמיות ההיסטורית שלנו, מן הכפירה הגמורה בגדלות הירושה שלנו… אמנם, עיקר שלילי, אבל עליו יעברו גאולים.
[...]
ואני – אם יש מתעניין בזה – אני במרדי עומד! אני – בהנאה חריפה וְתָאֲוָנִית הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את ה"אתה בחרתנו" בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת: מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי השאיר זכר. כי הגאווה הלאומית הריקה וההתפארות הַיְּהוּדָתִית מחוסרת-התוכן לא תְּרַפֵּא את השבר, והמליצות הלאומיות המזויפות לא תועלנה כלום".

קריאת המאמר במלואו