מהכללה לכאורה להכללה בפועל: התמודדות עם הכללה בתוך הקשר בית ספרי מדיר – מיכל ראזר

הכללה לכאורה: ניסיון להכליל בתוך הקשר בית ספרי מדיר
הכללה חברתית (social inclusion) של תלמידים היא סוגיה המעסיקה את המערכת לפחות ארבעה עשורים. בשנים האחרונות מערכות חינוך בעולם המערבי בכללותו נעות לעבר הגברת ההכללה בחינוך ותביעה למימוש שני יעדים: האחד – עמידה בסטנדרטים אקדמיים בין-לאומיים אחידים, והאחר – הכללה של מרב הילדים ובני הנוער בתוך מעגל לומדים אחד. גם בישראל נעשות פעולות רבות במערכת החינוך לקידום ההכללה החברתית בתוך המערכת החינוכית. ממדי הנשירה הגלויה בישראל הם מן הנמוכים בין מדינות ה-OECD, בתי הספר נדרשים יותר ויותר להכליל תלמידים, והרחקת תלמידים מהמערכת, על צורותיה השונות, הופכת לפחות לגיטימית. בנוסף, בתי ספר נמדדים בשנים האחרונות גם על-פי נשירה והתמדה של תלמידיהם כמו גם על היכולת לצמצם פערים לימודיים.

קריאת המאמר במלואו