המשא על גבו של האדם שחווה דחייה חברתית בילדותו – יפעת אשרת-פינק

דחייה חברתית בילדות הינה הרס פתאומי של המערכות החברתיות המוכרות. המחקר המובא במאמר זה הינו חלק מתוך מחקר רחב יותר המוצג בספר אסור להרים ידיים – זיכרונות דחייה חברתית מגיל הילדות. מטרת המחקר הייתה לאפיין מרכיבים מרכזיים בחוויית הדחייה החברתית ולהסיק מהם לגבי תפיסת ההתמודדות עימה במבט רטרוספקטיבי. במאמר זה מושם דגש על ממד תחושת העומס הרגשי המלווה לדחייה החברתית.

קריאת המאמר במלואו